Homohuwelijk

De meningen over het homohuwelijk zijn verdeeld. De een heeft er geen problemen mee en de ander is er op tegen. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk twee mensen die van elkaar houden net zoals andere mensen dat doen.

Het homohuwelijk
Het homohuwelijk is een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. In de meeste landen van de wereld wordt het huwelijk gezien als iets tussen een man en een vrouw. Na verloop van tijd werd in sommige landen het huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. De wetgevers die voor dergelijke openstelling hebben gestemd hebben in de meeste gevallen gewezen op het principe van non-discriminatie. De term homohuwelijk is omstreden. Er bestaat niet zoiets als een homohuwelijk of een heterohuwelijk. Als homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen betekent dat het openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. In landen waar die openstelling niet heeft plaats gevonden kunnen mensen alleen van verschillend geslacht met elkaar trouwen ongeacht hun seksuele voorkeur. In sommige landen is het misschien niet mogelijk voor mensen van hetzelfde geslacht om met elkaar te trouwen maar is partnerschapregistratie wel mogelijk.

Partnerschapregistratie
Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. Dit werd in Nederland ingevoerd op 1 januari 1998. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk, op de situatie van eventuele tijdens het partnerschap geboren kinderen na. Bij partners van gelijk geslacht moet de partner om het juridisch ouderschap te verwerven de kinderen adopteren van de partner die al juridisch ouder is. Een belangrijk verschil tussen een geregistreerd partnerschap en het huwelijk is dat het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter ontbonden kan worden. Bij een huwelijk is dit niet het geval.

Landen waar het homohuwelijk gelegaliseerd is:
– Nederland, sinds april 2000
– België, sinds 1 juni 2003
– Spanje, sinds 3 juli 2005
– Canada, sinds 21 juli 2005
– Zuid-Afrika, sinds 12 november 2006
– Noorwegen, sinds 1 januari 2009
– Zweden, sinds 1 mei 2009
– Portugal, sinds 1 april 2010
– IJsland, sinds 27 juni 2010
– Argentinië, sinds 14 juli 2010

Landen waar het homohuwelijk in sommige staten legaal is:
– VS: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vemont, New Hampshire, New York en het District of Columbia
– Mexico, sinds maart 2010