Trouwambtenaar

Een trouwambtenaar is een ambtenaar die wordt aangesteld door het gemeentebestuur en heeft als taak het voltrekken van huwelijken, geregistreerde partnerschappen en het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken. Een trouwambtenaar Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt afgekort als BABS. Lees hier nog meer over een trouwambtenaar en zijn functies.

Functie-eisen
Het gemeentebestuur kan een aantal eisen stellen aan de trouwambtenaar waaraan hij of zij moet voldoen. Het voltrekken van het huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht en het doen van een partnerschapregistratie is natuurlijk wel één van de belangrijkste functies die de trouwambtenaar heeft. Een aantal functie-eisen kunnen zijn:
– het goed spreken van andere talen, zoals Engels
– het is van belang (niet vereist) dat de trouwambtenaar gelooft in het huwelijk
– je moet goed kunnen improviseren
– jezelf kunnen aansluiten bij een bepaalde stemming
– je moet je kunnen inleven met mensen
– je moet in mensen geïnteresseerd zijn
– je moet met verschillende culturen om kunnen gaan
– respect hebben voor de medemens

Bekende trouwambtenaar
Tegenwoordig willen veel stellen graag een bekende als trouwambtenaar. Denk hierbij aan vrienden of familie van het stel. Het is mogelijk om hen te vragen om als ambtenaar van de burgerlijke stand op te treden. Op verzoek van het bruidspaar kan de gemeente daarom vanaf nu iedere burger eenmalig als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) aanwijzen. Deze mogelijkheid is echter nog niet in alle gemeenten. Het bruidspaar moet een aanvraag indienen bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie. Dan kan een burger worden benoemd tot BABS en het huwelijk van het bruidspaar voltrekken. Zo’n aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het stadsdeel waar het huwelijk plaats zal vinden. Dit moet tenminste vier maanden voor de geplande huwelijksdatum gebeuren. Wel zijn er extra kosten verbonden aan de benoemingsprocedure. Naast deze eenmalige kosten moet er ook worden betaald voor de trouwplechtigheid. Hierin zijn kosten opgenomen voor de trouwambtenaar van het stadsdeel. Deze kosten komen niet te vervallen doordat er altijd een ambtenaar burgerlijke stand van het stadsdeel aanwezig zal zijn. Deze ambtenaar bekijkt of het huwelijk op de juiste manier voltrokken wordt. Zo is het zelfs voorgekomen dat er een bruidspaar is geweest die Wolter Kroes als trouwambtenaar had. Een speciale belevenis zowel voor het bruidspaar als voor Wolter Kroes.

Kosten trouwambtenaar
De kosten van een trouwambtenaar kunnen enorm verschillen. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met verschillende trouwambtenaren uit de gemeente waar jullie gaan trouwen. Zij kunnen jullie natuurlijk het beste vertellen hoe het kostenplaatje er uit komt te zien. Zijn jullie van plan om in het buitenland te trouwen? Ook dan moet je contact opnemen met een trouwambtenaar. Veel trouwambtenaren doen dit weer op een andere manier. Vandaar dat het gewoon het handigst is om contact op te nemen en je te laten informeren over de mogelijkheden.