Regels en afspraken van trouwen

Er komt nog heel wat kijken als je gaat trouwen. Het is niet zo dat als je ja hebt gezegd dat je ook werkelijk mag trouwen. Je moet rekening houden met bepaalde regels en afspraken.

Voorwaarden

 • Je kunt niet trouwen met je geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder. Als er geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Justitie ontheffing verlenen
 • Je kunt niet trouwen met je eigen kind, broer, zus of met je eigen ouder
 • Als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator
 • Je moet beide 18 jaar of ouder zijn. Ben jij of je partner, 16 of 17 jaar oud, dan kun je alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts die kan verklaren dat de vrouw zwanger is. Ook heb je op 16- 17-jarige leeftijd toestemming nodig van de ouders of de voogd
 • Voordat je trouwt moet de betekenis van het huwelijk duidelijk voor je zijn
 • Een huwelijk mag nooit onder dwang tot stand zijn gekomen
 • Je mag geen huwelijk aangaan als je al getrouwd bent. In een aantal islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk maar in Nederland is dat niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat je voor de tweede keer kan trouwen. Hetzelfde geldt ook voor een geregistreerd partnerschap
 • Als je beide een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland hebt, kun je geen huwelijksaangifte doen in Nederland

Dingen die je mee moet nemen

 • Je moet beiden een gewaarmerkt afschrift van de gegevens omtrent inschrijving in de GBA (het vroegere bevolkingsregister) meenemen of een ander bewijs van je woonplaats en burgerlijke staat
 • Je moet beiden een geldig legitimatiebewijs mee nemen waaruit je nationaliteit blijkt
 • Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van je getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld
 • Je moet beiden een gewaarmerkt afschrift meenemen van de geboorteakte
 • Als één van jullie, of jullie beide, eerder gehuwd is geweest moet je een bewijs van de huwelijksontbinding mee nemen. Dit kan een echtscheidingsakte of een overlijdensakte zijn. Je moet de namen van alle eventuele vorige echtgenoten of geregistreerde partners vermelden
 • Als één van jullie, of jullie beide, een vreemdeling is moet je een verklaring van de vreemdelingenpolitie meenemen. Hiermee is de ambtenaar van burgerlijke stand in staat te beoordelen of de registratie niet in strijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers die komen uit de EU/EER landen of met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Overige afspraken en regels

Je hebt twee huwelijksvormen:

 1. In gemeenschap van goederen: je deelt gezamenlijk alle eigendommen
 2. Op huwelijkse voorwaarden: je legt de eigendommen van jullie beide afzonderlijk vast op een lijst

De huwelijksvorm waarvoor je kiest heeft vooral consequenties in het geval je huwelijk uitdraait op een echtscheiding. Indien één van de twee partners bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft dan kan het verstandig zijn om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. In het geval van faillissement van het eigen bedrijf loopt de andere partner minder risico om hierdoor ook financieel getroffen te worden. En in het geval van een scheiding hoef je als eigenaar van het bedrijf je ex-partner niet uit te kopen wat erg duur kan zijn als de zaken goed gaan. In het geval van een koopwoning is het vaak noodzakelijk dat de woning verkocht wordt bij een scheiding. Je huis verkopen bij scheiding is vaak noodzakelijk omdat men niet alleen de hypotheekkosten voor het huis kan opbrengen. Indien je al een huis had voordat je ging trouwen en je partner komt bij je inwonen nadat jullie getrouwd zijn, bedenk dan dat deze mede-eigenaar wordt van de woning nadat jullie, in gemeenschap van goederen, getrouwd zijn. Bij een scheiding heeft de ex-partner recht op de helft van de waarde van de woning en zal dan uitgekocht moeten worden.

Zowel de man als de vrouw mag na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken. Kosteloos trouwen is wettelijk gezien mogelijk. Hierover kun je je laten informeren bij de gemeente.